Home

GODĀTIE KUNGI UN CIENĪJAMĀS DĀMAS!

Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa ir Civilprocesa likumā noteiktā kārtībā izveidota pastāvīga šķīrējtiesa.
Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa ir nevalstiska institūcija, kuras darbības mērķis ir tai piekritīgo strīdu izšķiršana.
Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesas dibinātājs ir Biedrība ‘’Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa’’.

Ar cieņu,
Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesas valdes priekšsēdētājs
Aldis Saulietis