Šķīrējtiesneši

 

Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksts

 1. Aldis Saulietis, Mg.iur., Mg.vad., zvērināts advokāts.
 2. Raivo Sjademe, Mg.iur., zvērināts advokāts.
 3. Māris Intlers, Mg.iur., zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators.
 4. Madara Volksone, Mg.iur., zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore.
 5. Santa Liberte, Mg.iur., zvērināta advokāte.
 6. Zane Paulovska, Mg.iur., zvērināta advokāte.
 7. Daina Puķīte, zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore.
 8. Ieva Betkere, Mg.iur., zvērināta advokāte.
 9. Ivo Rudzītis, Mg.iur., sertificēts maksātnespējas procesa administrators.
 10. Evita Ostrovska, Mg. iur., zvērināta advokāte.
 11. Pēteris Treijs, Mg.iur., zvērināts advokāts.
 12. Edgars Štāls, Mg. iur., zvērināts advokāts.
 13. Liene Krezevska, Mg. iur., zvērināta advokāte.
 14. Konstantīns Teļakovs, Mg. iur., zvērināts advokāts.
 15. Andris Eģītis, Mg.iur., zvērināts advokāts.

 

Biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa”

valdes priekšsēdētājs

Aldis Saulietis